Havening Techniques®

Havening is een techniek die aanrakingen gebruikt om emotionele herinneringen aan traumatische of stressvolle levensgebeurtenis te overwinnen. Door havening veranderen

gedachten, stemming en gedrag. Havening is een vorm van detraumatisering van lichaam en geest. Havening betekent letterlijk een veilige haven vinden of bereiken. Je komt met deze techniek in een veilige haven in je brein, vindt daar de rust om negatieve lading  los te laten. Mind2Manage is opgeleid om deze gepatenteerde techniek te mogen uitvoeren.

Wat zijn Havening techniques?

Havening Techniques is een gepatenteerde neurobiologische methode. Aanraking in de vorm van Havening Touch is hierbij een therapeutisch hulpmiddel. De aanraking kan zowel door de therapeut als de cliënt zelf worden gedaan. Ernstig trauma of psychische stoornissen zijn niet geschikt om via de zelfhulpmethode te behandelen met Havening Techniques. Daarbij is hulp van een Havening-therapeut nodig.

Hoe werken havening techniques?

Gebeurtenissen en ervaringen in het leven vormen mensen.  Door de impact van trauma’s en of stress op lichaam en geest zijn de gevolgen ingrijpend. Vaak levenslang. Soms is vorming door levenservaring waardevol, soms leidt het tot grote en structurele problemen. Havening brengt veranderingen aan in de hersenen om de negatieve effecten van ervaringen weg te nemen.

Havening techniques zijn effectief bij

  • fobieën
  • chronische pijn
  • traumatische en negatieve ervaringen (PTSS)
  • woede- en paniekaanvallen
  • verlatingsangst
  • stress
  • seksueel misbruik
  • angst voor spreken voor publiek
  • prestatiedruk
  • emotioneel eten

Dit is slechts een greep uit de problemen en issues waarbij havening techniques oplossingen kunnen bieden. Wil je weten of dit ook voor jou geschikt is? Neem contact op