Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De informatie op deze website mag zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, verspreid of gebruikt voor andere doeleinden. Hierop zijn de regels van dwingend recht van toepassing. Verschillende merknamen op deze site zijn geregistreerd en beschermd.

Wij zijn geen artsen

Mind2Manage verzorgt coaching en begeleiding. Wij zijn geen artsen en als zodanig verrichten wij geen medisch onderzoek, stellen wij geen medische diagnoses en schrijven wij geen medicijnen voor. Wij adviseren bij alle (vermoedens van) aandoeningen en ziekten om eerst advies in te winnen bij een reguliere arts of medisch specialist.

Informatie over methodes

Mind2Manage gelooft in het vermogen van mensen om zichzelf ziek en afhankelijk te maken en daarmee ook in zelfhelende vermogen en kracht om onafhankelijk te worden. Hiervoor reiken wij diverse technieken en methodes aan, die wij als coach begeleiden. Mind2Manage geeft altijd vooraf informatie over de toe te passen methode. Voordat de sessies beginnen, leggen wij uit hoe en waarom de methode werkt. Ook lichten wij duidelijk toe dat bepaalde behandelingen invloed kunnen hebben op het gevoelsleven, sterke emoties kunnen oproepen en zelfs duidelijk fysiek voelbaar kunnen zijn.

Privacy

Mind2Manage gaat zeer zorgvuldig om met de privacy van cliënten. Onder geen beding verstrekken wij persoonlijke gegevens aan derden. Wij archiveren uitsluitend de noodzakelijke persoonsgegevens voor een periode die wettelijk is toegestaan.